. test
Technik telekomunikacji (352203)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/352203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika telekomunikacji 
niezwykle ważne jest bezwzględne 
przestrzeganie przepisów BHP.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik telekomunikacji 
może pracować w studzienkach, wykopach, 
na wysokości – często w niewygodnej 
pozycji ciała.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby zostać technikiem 
telekomunikacji, należy mieć 
wykształcenie średnie oraz potwierdzone 
kwalifikacje E.2, E.9 i E.10.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technikiem telekomunikacji 
może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zaburzenie widzenia obuocznego, 
widzenia barw stanowią przeciwwskazanie 
do wykonywania zawodu 
technika telekomunikacji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik telekomunikacji 
powinien być gotowy do podjęcia 
czynności związanych z efektywnym 
zarządzaniem zespołem.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy technika telekomunikacji niezwykle ważne 
jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.               
2. Technik telekomunikacji może pracować 
w studzienkach, wykopach, na wysokości 
– często w niewygodnej pozycji ciała.
3. Aby zostać technikiem telekomunikacji, 
należy mieć wykształcenie średnie oraz potwierdzone kwalifikacje E.2, E.9 i E.10.
4. Technikiem telekomunikacji może zostać tylko osoba, która ukończyła technikum.       
5. Zaburzenie widzenia obuocznego, widzenia barw stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zawodu technika telekomunikacji.
6. Technik telekomunikacji powinien być gotowy 
do podjęcia czynności związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ