. test
Betoniarz-zbrojarz
Quiz nr 4: Suwak

B/711402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem betoniarza-zbrojarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny też lubić majsterkować. Niezbędna jest również zręczność rąk oraz siła i sprawność fizyczna. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań związanych
z zawodem betoniarza-zbrojarza. Jest to zawód dla ludzi, dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem
nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny też lubić majsterkować. Niezbędna jest również zręczność rąk oraz siła i sprawność fizyczna. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem betoniarza-zbrojarza. Jest to zawód
dla ludzi, dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami,
maszynami oraz sprzętem nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny też lubić majsterkować. Niezbędna jest również zręczność rąk
oraz siła i sprawność fizyczna. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien betoniarz-zbrojarz. Jest to zawód dla ludzi,
dla których posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami, maszynami
oraz sprzętem nie stanowi problemu. Osoby na tym stanowisku powinny
też lubić majsterkować. Niezbędna jest również zręczność rąk oraz siła
i sprawność fizyczna. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej
ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!