. test
Terapeuta zajęciowy (325907)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/325907/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
terapeuta zajęciowy:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
EMPATIA
NIEZALEŻNOŚĆ
DOCIEKLIWOŚĆ
ODWAGA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód
terapeuta zajęciowy:
TOWAROZNAWSTWO
ANALITYKA
EKONOMETRIA
PEDAGOGIKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu terapeuta
zajęciowy znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
GITARA
FARBY
MIKROSKOP
ŻELAZKO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który
nie jest zazwyczaj
wykorzystywany w pracy
terapeuty zajęciowego:
FIRMA
SPEDYCYJNA
LABORATORIUM
ARCHIWUM
SZPITAL
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż miejsce, w którym
terapeuta zajęciowy
może znaleźć zatrudnienie:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi