. test
Wiertacz
Quiz nr 4: Suwak

M/811305/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych

z zawodem wiertacza. Jest to zawód dla ludzi, którzy gotowi są na pracę

w trudnych warunkach. Niezbędne są również zainteresowania związane

z metodami wydobywania ropy i gazu. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami

i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań związanych

z zawodem wiertacza. Jest to zawód dla ludzi, którzy gotowi są na pracę

w trudnych warunkach. Niezbędne są również zainteresowania związane

z metodami wydobywania ropy i gazu. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom zainteresowań

związanych z zawodem wiertacza. Jest to zawód dla ludzi, którzy gotowi

są na pracę w trudnych warunkach. Niezbędne są również zainteresowania

związane z metodami wydobywania ropy i gazu. Możesz brać pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


 

 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które wykazywać powinien wiertacz. Jest to zawód dla ludzi, którzy gotowi

są na pracę w trudnych warunkach. Niezbędne są również zainteresowania

związane z metodami wydobywania ropy i gazu. Uzyskany wynik może

wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!