EDUKACJA PRZYRODNICZA      Człowiek częścią przyrody
2
Q/2/PRZ/4/1
W tym quizie poznasz
lekarzy specjalistów i dowiesz
się, co mogą wyleczyć.
Wybierz część ciała, którą może wyleczyć pokazany na obrazku lekarz.
Wybierz część ciała, którą może wyleczyć pokazany na obrazku lekarz.
Wybierz część ciała, którą może wyleczyć pokazany na obrazku lekarz.
Wybierz część ciała, którą może wyleczyć pokazany na obrazku lekarz.
Wybierz część ciała, którą może wyleczyć pokazany na obrazku lekarz.
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie lekarzy
specjalistów.