EDUKACJA PRZYRODNICZA       W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/13
W tym quizie utrwalisz sobie
wiadomości o roślinach,
które rosną w lesie, w sadzie,
w ogrodzie i w parku.
Popatrz na obrazek i zaznacz, co Pola przyniesie z lasu.
Popatrz na obrazek i zaznacz, co Pola przyniesie z ogrodu.
Popatrz na obrazek i zaznacz, co Pola przyniesie z sadu.
Popatrz na obrazek i zaznacz, co Pola przyniesie z parku.
Cieszę się,
że powtórzyłeś materiał
o owocach, warzywach
i darach jesieni.