. test
Elektromechanik (741201)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/741201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cierpliwie wykonuję powierzone mi zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Zaliczam się do osób, które mają dobry wzrok.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z innymi, gdy sytuacja
tego wymaga.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i zdolności
manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moim hobby jest majsterkowanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Gdy widzę jakiś rysunek, schemat, to łatwo wyobrażam
go sobie jakby wyglądał w rzeczywistości. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię w pełni skoncentrować się na wykonywanym
zadaniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobra orientacja i spostrzegawczość to moja główna
zaleta.
Zobacz swoje odpowiedzi
Dobra orientacja i spostrzegawczość to  moja główna zaleta.
Potrafię w pełni skoncentrować się na wykonywanym zadaniu.
Gdy widzę jakiś rysunek, schemat, to łatwo wyobrażam go sobie
jakby wyglądał w rzeczywistości. 
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Moim hobby jest majsterkowanie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i zdolności manualne.
Potrafię współpracować z innymi, gdy sytuacja tego wymaga.
Zaliczam się do osób, które mają dobry wzrok.
Cierpliwie wykonuję powierzone mi zadania.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi