. test
Technik telekomunikacji (352203)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/352203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam uzdolnienia manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mogę wykonywać pracę w nie zawsze korzystnych warunkach,
np. na wysokości, w studzienkach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania
w miejscu pracy  przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu podejmę pracę, która może wiązać się
z koniecznością wykonywania czynności zawodowych
poza miejscem pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania można określić jako
techniczne, konstrukcyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam predyspozycje do kierowania zespołem ludzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię
wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami, bo uważam,
że bardzo ułatwiają ludziom życie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się nowymi technologiami, bo uważam, że bardzo ułatwiają ludziom życie.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
Mam predyspozycje do kierowania zespołem ludzi.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne, konstrukcyjne.
Bez problemu podejmę pracę, która może wiązać się z koniecznością wykonywania czynności zawodowych poza miejscem pracy.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania w miejscu pracy  przepisów BHP,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Mogę wykonywać pracę w nie zawsze korzystnych warunkach, np. na wysokości, w studzienkach.
Posiadam uzdolnienia manualne.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi