. test
Technik górnictwa podziemnego
Quiz nr 4: Suwak

M/311703/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika górnictwa podziemnego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika górnictwa podziemnego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika górnictwa podziemnego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik górnictwa podziemnego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać,
że możesz wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!