W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: p, u.
1
Q/1/KOM/4/17
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
tak
ark
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
alb     m
glob     s
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ająk
kro     le
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
l
kog     t
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: p, u.
1
Q/1/KOM/4/18
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sto
syro
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
k     ra
w     jek
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ma
ajacyk
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
od     szka
ok     lary
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.