. test
Mechanik pojazdów samochodowych (723103) 
Quiz nr 8: Połącz zdania
M/723103/Q/PZ/8
Quiz nr: 8
Zdobycie kwalifikacji M.18
Mechanik pojazdów 
samochodowych
wystarczy, że opanuje podstawową wiedzę 
w szkole- to wystarczy mu, aby całe życie 
być specjalistą w zawodzie – pewne zasady 
są przecież niezmienne.
musi być stale na bieżąco z nowinkami 
technicznymi, uaktualniać swoją wiedzę; zmiana technologii wpływa na jego warsztat pracy
nie jest wystarczające  do zdobycia zawodu mechanika pojazdów samochodowych. Trzeba uzupełnić wykształcenie o kwalifikację M.18
jest wystarczające do zdobycia zawodu 
mechanika pojazdów samochodowych.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Mechanikiem pojazdów samochodowych można zostać
Pracując w swoim zawodzie 
mechanik 
po ukończeniu zasadniczej szkoły 
zawodowej albo zdobywając kwalifikacje 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
tylko po ukończeniu szkoły policealnej 
lub technikum.
narażony jest na upadki z wysokości.
narażony jest na wdychanie zapachu spalin, 
zanieczyszczenia pyłem, drgania, hałas
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 8
Praca mechanika pojazdów samochodowych
jest pracą z przedmiotami, ale ważna 
jest w niej również umiejętność 
współpracy z innymi ludźmi
jest  idealna dla osób, które nie lubią kontaktować się, współpracować z innymi.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.