W tym quizie poćwiczysz
opisywanie zwierząt w języku
angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Zwierzęta
Q/1/JA/5/30
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie "Tell me about the giraffe".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "It's got a long neck".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać ją ze swoją.

Umiesz już opisywać
zwierzęta w języku
 angielskim.