. test
Technik geolog (311106)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/311106/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik geolog wykorzystuje w pracy zmysł 
węchu, wzroku i smaku.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik geolog sporządza 
mapy geologiczne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik geolog pracuje tylko w terenie. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Obowiązki zawodowe technika geologa 
wiążą się z wykorzystywaniem 
narzędzi specjalistycznych.  
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Przed wyjazdem na teren wierceń technicy
geolodzy nie przygotowują wcześniej 
potrzebnych informacji.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Złoża naftowe, gazu ziemnego, 
żwiru, piasku są wstępnie weryfikowane 
przez technika geologa.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik geolog wykorzystuje w pracy zmysł; węchu, 
wzroku i smaku. 
2. Technik geolog sporządza mapy geologiczne.
3. Technik geolog pracuje tylko w terenie.              
4. Obowiązki zawodowe technika geologa wiążą się 
z wykorzystywaniem narzędzi specjalistycznych.  
5. Przed wyjazdem na teren wierceń technicy geolodzy 
nie przygotowują wcześniej potrzebnych informacji. 
6. Złoża naftowe, gazu ziemnego, żwiru, piasku 
są wstępnie weryfikowane przez technika geologa.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ