. test
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
E/311929/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż przedmiot, który
jest często wykorzystywany
przez technika chłodnictwa
i klimatyzacji:
Quiz nr 5
KIELNIA
PĘDZEL
MALARSKI
CZUJNIK
CHŁODZENIA
MIKROSKOP
POKORA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
ZARADNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która nie jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
chłodnictwa i klimatyzacji:
ZAWROTY
GŁOWY
CHOROBY
KRĘGOSŁUPA
LĘK
WYSOKOŚCI
WADA
WYMOWY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu technik
chłodnictwa i klimatyzacji:
FIRMA
LOGISTYCZNA
SKLEP
PRZEMYSŁOWY
FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ DYSTRYBUCJĄ
URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH
FIRMA
TRANSPORTOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce, w którym
technik chłodnictwa
i klimatyzacji może
znaleźć zatrudnienie:
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę, w której
można się kształcić
w zawodzie technik
chłodnictwa i klimatyzacji:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi