. test
Technik architektury krajobrazu (314202)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314202/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Miejscem wykonywania pracy 
w tym zawodzie mogą być szkółki 
roślin ozdobnych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Obowiązki technika architektury 
krajobrazu wiążą się z projektowaniem 
obiektów roślinnych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik architektury krajobrazu 
wykonuje obowiązki pielęgnacji roślin 
w ubraniu roboczym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W pracy technika architektury krajobrazu 
czynnikiem szkodliwym dla zdrowia
jest zagrożenie chorób kręgosłupa 
wynikające z pracy przy komputerze.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Projektowanie obiektów 
roślinnych nie wiąże się 
z uwzględnianiem kosztów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Jednym z narzędzi pracy technika 
architektury krajobrazu jest kosiarka.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Miejscem wykonywania pracy w tym zawodzie 
mogą być szkółki roślin ozdobnych. 
2. Obowiązki technika architektury krajobrazu 
wiążą się z projektowaniem obiektów roślinnych. 
3. Technik architektury krajobrazu wykonuje obowiązki pielęgnacji roślin w ubraniu roboczym. 
4. W pracy technika architektury krajobrazu czynnikiem szkodliwym dla zdrowia jest zagrożenie chorób 
kręgosłupa wynikające z pracy przy komputerze.
5. Projektowanie obiektów roślinnych 
nie wiąże się z uwzględnianiem kosztów.
6. Jednym z narzędzi pracy technika architektury krajobrazu jest kosiarka.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik