. test
Stroiciel pianin i fortepianów
Quiz nr 4: Suwak

S/311933/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem stroiciel pianin i fortepianów. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy mają dobrze rozwinięty słuch

muzyczny, są bardzo sprawni manualnie, precyzyjni i cierpliwi, 

potrafią wykonywać prace wymagające długotrwałej koncentracji. 

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem stroiciel pianin i fortepianów.

 Jest to zawód dla ludzi, którzy mają dobrze rozwinięty słuch muzyczny, 

są bardzo sprawni manualnie, precyzyjni i cierpliwi, 

potrafią wykonywać prace wymagające długotrwałej koncentracji.

 Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny 

z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem stroiciel pianin i fortepianów. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy mają dobrze rozwinięty słuch muzyczny, 

są bardzo sprawni manualnie, precyzyjni i cierpliwi, 

potrafią wykonywać prace wymagające długotrwałej koncentracji.

 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien stroiciel pianin i fortepianów.

 Jest to zawód dla ludzi, którzy mają dobrze rozwinięty słuch muzyczny, 

są bardzo sprawni manualnie, precyzyjni i cierpliwi, 

potrafią wykonywać prace wymagające długotrwałej koncentracji. 

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę 

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!