. test
Kamieniarz  (711301)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711301/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Kamieniarzem może zostać osoba, 
która ukończyła szkołę zawodową.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Kamieniarz wykuwa napisy 
na nagrobkach.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kamieniarz przygotowuje kamienie 
szlachetne do biżuterii.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kamieniarz zajmuje się montażem 
elementów z kamienia.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zmysł estetyczny i uzdolnienia 
plastyczne nie są przydatne 
w zawodzie kamieniarza.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Kamieniarz może w ramach 
własnej działalności wykonywać 
prywatne zamówienia.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Kamieniarzem może zostać osoba, która ukończyła szkołę zawodową.
2. Kamieniarz wykuwa napisy na nagrobkach.
3. Kamieniarz przygotowuje kamienie 
szlachetne do biżuterii.
4. Kamieniarz zajmuje się montażem 
elementów z kamienia.
5. Zmysł estetyczny i uzdolnienia plastyczne 
nie są przydatne w zawodzie kamieniarza.
6. Kamieniarz może w ramach własnej działalności wykonywać prywatne zamówienia.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik