EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Klasyfikacja, porównywanie porządkowanie obiektów

1


Q/1/MAT/2/10
W tym quizie poćwiczysz
 ustalanie kolejności i położenia 
elementów.
Zaznacz element środkowy.
Zaznacz trzeci element od prawej.
Zaznacz drugi i trzeci element od lewej.
Zaznacz trzeci i czwarty element od lewej.
Zaznacz pierwszy i czwarty element od prawej.

    Cieszę się, że potrafisz ustalić

 kolejność i położenie

 elementów.