. test
Dekarz (712101) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
B/712101/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Kończąc zasadniczą szkołę zawodową można uzyskać
Zaburzenia równowagi 
oraz zawroty głowy
kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania robót dekarskich.
zawód technika uprawniający 
do wykonywania robót dekarskich.
nie należą do przeciwwskazań zdrowotnych 
w zawodzie dekarza.
należą do przeciwwskazań zdrowotnych 
w zawodzie dekarza.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5

Praca dekarza wiąże się 

z pokrywaniem i naprawianiem 

dachów

Jednym z zadań dekarza jest 
obróbką ręczną i mechaniczną kamieni, 
drewna i stali.
remontowanie i rozbiórka domów.
remontowanie i rozbiórka pokryć 
dachowych.
oraz zabezpieczaniem ich przed działaniem czynników atmosferycznych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5

Roboty dekarskie wykonywane 

są zazwyczaj na otwartej przestrzeni

w zmiennych warunkach atmosferycznych.
w stałych warunkach atmosferycznych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.