. test
Technik agrobiznesu (331402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/331402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W zawodzie technika agrobiznesu
 pożądane cechy to między innymi 
umiejętność koncentracji na zadaniu 
i podzielność uwagi.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik agrobiznesu to zawód
 dwukwalifikacyjny.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód technika agrobiznesu 
można zdobyć w trzyletniej Zasadniczej
 Szkole Zawodowej.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik agrobiznesu 
może prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub rolne.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie technik agrobiznesu 
może znaleźć pracę w instytucjach 
pośrednictwa finansowego. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik agrobiznesu w swojej pracy 
może być narażony na zagrożenia 
występujące w związku z użytkowaniem 
maszyn i urządzeń rolniczych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W zawodzie technika agrobiznesu pożądane cechy 
to między innymi umiejętność koncentracji na zadaniu 
i podzielność uwagi. 
2. Technik agrobiznesu to zawód dwukwalifikacyjny. 
3. Zawód technika agrobiznesu można zdobyć 
w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
4. Technik agrobiznesu może prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne lub rolne. 
5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może znaleźć pracę w instytucjach pośrednictwa finansowego. 
6. Technik agrobiznesu w swojej pracy może być narażony 
na zagrożenia występujące w związku z użytkowaniem 
maszyn i urządzeń rolniczych. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ