. test
Monter-elektronik (742102)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/742102/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Noszenie stroju służbowego w pracy nie stanowiłoby
dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Chciałbym/chciałabym wykonywać pracę o charakterze
bardziej umysłowym niż fizycznym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą odpowiedzialną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykonywanie czynności wymagających precyzji i dokładności
nie jest dla mnie problemem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać pracę zarówno w pomieszczeniach
jak i na zewnątrz.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię zdobywać wiedzę z zakresu języków obcych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię stosować myślenie przyczynowo-skutkowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem konsekwentna/konsekwentny.
Zobacz swoje odpowiedzi
Jestem konsekwentna/konsekwentny.
Potrafię stosować myślenie przyczynowo-skutkowe.
Lubię zdobywać wiedzę z zakresu języków obcych.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami.
Mogę wykonywać pracę zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
Wykonywanie czynności wymagających precyzji i dokładności nie jest dla mnie problemem. 
Jestem osobą odpowiedzialną.
Chciałbym/chciałabym wykonywać pracę o charakterze bardziej umysłowym niż fizycznym.
Noszenie stroju służbowego w pracy nie stanowiłoby dla mnie problemu.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi