W tym quizie 
utrwalisz pisownię
wyrazów z "ą" wymiennym
na "ę".
2
Q/2/POL/4/9
EDUKACJA POLONISTYCZNA        Świat ortografii  
Zapamiętaj!
 "ą" piszemy, gdy
wymienia się na "ę",
np. rączka - ręka.
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
dąb
  dęby
  trębacz
trąbka
  zęby
ząb
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
gałąź
  gałęzie
rączka
  gęś
gąska
  ręka
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
pieniądz
  pieniężny
  sędzia
sąd
piąty
  pięć
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
wąż
  węże
  męża
mąż
krąg
  kręgu
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
  węch
  wąchać
  wstęga
kąsek
wstążka
  kęs
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
pąk
   gołębie
   błędy
błąd
gołąb
   pęczek
Połącz wyrazy w pary, pamiętając o poznanej zasadzie.
idą
   węzeł
książka
   księga
wiązać
   idę
 Świetnie sobie poradziłeś. 
Poćwicz jeszcze, aby zostać 
klasowym mistrzem ortografii!