. test
Technik geodeta (311104)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311104/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż przedmiot,
który nie jest utożsamiany
z zawodem technik geodeta:
Quiz nr 5
DALMIERZ
POZIOMICA
DRUKARKA
NIWELATOR
PRZEBOJOWOŚĆ
SUMIENNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik geodeta:
ARACHNOFOBIA
CHOROBA
MORSKA
KLAUSTROFOBIA
SCHIZOFRENIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż jaka choroba
stanowi przeciwwskazanie
zdrowotne do pracy
w zawodzie technik geodeta:
ZAKŁAD
KAMIENIARSKI
AGENCJA RYNKU
ROLNEGO
BIURO
PROJEKTOWE
PORT LOTNICZY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce, w którym
technik geodeta
ma możliwość zatrudnienia:
GIMNAZJUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę, w której
można się kształcić
w zawodzie technik geodeta:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi