. test
Technik budownictwa wodnego (311205)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311205/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się technologią budownictwa przeciwpowodziowego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Ważna jest dla mnie kondycja fizyczna – wolny czas
spędzam aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię gry konstrukcyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem odpowiedzialny/a i dokładny/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię czytać publikacje o morskiej tematyce.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię czytać publikacje o morskiej tematyce.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk.
Jestem odpowiedzialny/a i dokładny/a.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
Lubię gry konstrukcyjne.  
Posiadam typowo techniczne zainteresowania.
Ważna jest dla mnie kondycja fizyczna – wolny czas spędzam aktywnie.
Interesuję się technologią budownictwa przeciwpowodziowego.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi