EDUKACJA MATEMATYCZNA     Zadania tekstowe                

2
Q/2/MAT/3/4

W tym quizie będziesz
rozwiązywać zadania tekstowe.

Rozwiąż zadanie.

W klasie jest 20 osób, w tym 12 dziewczynek.
Czy chłopców jest więcej niż 10?
Rozwiąż zadanie.

W konkursie wzięło udział 23 dzieci, w tym 10 dziewczynek.
Czy w konkursie wzięło udział więcej niż 15 chłopców?
Rozwiąż zadanie.

Na korytarzu są drzwi do klas i do biblioteki. Wszystkich
drzwi jest 14. Czy do klas jest więcej niż 10 drzwi?
Rozwiąż zadanie.

W przedstawieniu wzięło udział 20 dzieci, w tym
7 dziewczynek. Czy w przedstawieniu wzięło udział
więcej niż 15 chłopców?
Rozwiąż zadanie.

Na spacer poszło 25 dzieci, w tym 12 chłopców.
Czy dziewczynek poszło mniej niż 15?

Rozwiąż zadanie.

W konkursie wzięło udział 26 dzieci, w tym 15 dziewczynek.
Czy w konkursie wzięło udział więcej
chłopców niż dziewczynek?
Rozwiąż zadanie.

Na tablicy wisiały 24 rysunki. 12 z nich zdjęto.
Czy na tablicy zostało więcej niż 10 rysunków?
Rozwiąż zadanie.

Na zawody pojechało 29 dzieci, w tym 13 chłopców.
Czy na zawody pojechało więcej chłopców niż dziewczynek?

Cieszę się, że poćwiczyłeś
rozwiązywanie zadań tekstowych.