EDUKACJA POLONISTYCZNA                Czytanie
W tym quizie utrwalisz
liczenie głosek w wyrazach.
1
Q/1/POL/2/98

Przeczytaj wyrazy, policz głoski i ułóż wyrazy od najkrótszego do najdłuższego

pod względem ilości głosek. 

KOSZYKÓWKA
KURA
KOT
KRZYŻÓWKA
KOLEJARZ
KWIAT
1
2
3
5
6
4
Liczysz głoski po mistrzowsku.