. test
Stroiciel  fortepianów i pianin (311933)
Quiz nr 2: Ankieta  
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
S/311933/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam bardzo dobry słuch muzyczny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Koncentruję się szybko i na długo.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wiedzieć, jak działają różne urządzenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię samodzielnie planować swoją pracę
i konsekwentnie realizować założony plan.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą kontaktową i otwartą na innych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją sprawność manualną określam jako dużą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu radzę sobie z czynnościami wymagającymi dokładności i precyzji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam uzdolnienia techniczne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam uzdolnienia techniczne.
Bez problemu radzę sobie z czynnościami wymagającymi dokładności i precyzji.
Swoją sprawność manualną określam jako dużą.
Jestem osobą kontaktową i otwartą na innych.
Potrafię samodzielnie planować swoją pracę i konsekwentnie realizować założony plan.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Lubię wiedzieć, jak działają różne urządzenia.
Koncentruję się szybko i na długo.
Mam bardzo dobry słuch muzyczny.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi