. test
Technik optyk (325302)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/325302/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
technik optyk:
Quiz nr 5
PRECYZJA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
UPOŚLEDZENIE
UMYSŁOWE
LEKKIE
ZABURZENIA
NIEWIELKIEGO
STOPNIA ZRĘCZNOŚCI
KOŃCZYN GÓRNYCH
ZABURZENIA
NIEWIELKIEGO
STOPNIA ZRĘCZNOŚCI
PALCÓW
WADA
WYMOWY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż przeciwwskazanie
zdrowotne do wykonywania
zawodu technik optyk:

TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
KWALIFIKACYJNY
KURS
ZAWODOWY

ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż formę kształcenia,
w której niemożliwe
jest zdobycie zawodu
technik optyk:
BARWIARKA
WIERTARKA
BETONIARKA
SPEKTOMETR
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, które z narzędzi
nie jest zazwyczaj 
wykorzystywane w pracy
technika optyka:
SALON
OBUWIA
GABINET
LEKARSKI
SERWIS
HYDRAULICZNY
SALON
OPTYCZNY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż miejsce pracy
technika optyka:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi