EDUKACJA PRZYRODNICZA   W świecie roślin
3
Q/3/PRZ/1/41
Witaj. Czy pomożesz
mi nazwać piętra
roślinności górskiej?
Połącz liniami piętra góry z odpowiednimi nazwami.
HALE
TURNIE
REGIEL GÓRNY
KOSODRZEWINA
REGIEL DOLNY
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie 
pięter górskich.