. test
Technik energetyk  (311307)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311307/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że mam podzielną uwagę i potrafię wykonywać
kilka czynności w jednym czasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i uzdolnienia manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami związanymi
z przesyłaniem energii cieplnej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W przyszłości mógłbym/mogłabym pracować
w elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię sport i uważam, że mam dobrą kondycję fizyczną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W sytuacjach trudnych i stresujących jestem opanowany/a.
Zobacz swoje odpowiedzi
W sytuacjach trudnych i stresujących jestem opanowany/a.
Lubię sport i uważam, że mam dobrą kondycję fizyczną.
Potrafię współpracować w zespole.
Mam bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
W przyszłości mógłbym/mogłabym pracować w elektrowni, ciepłowni lub elektrociepłowni.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z przesyłaniem energii cieplnej.
Moją mocną stroną jest zręczność rąk i uzdolnienia manualne.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Uważam, że mam podzielną uwagę i potrafię wykonywać kilka czynności w jednym czasie.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi