. test
Technik ortopeda (321403)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321403/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca z każdą osobą wymagającą 
oprotezowania przebiega według takiego 
samego schematu – w związku z tym można sobie przygotować kilka protez na zapas.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. W tej pracy liczy się przede wszystkim 
zręczność palców, umiejętności 
interpersonalne nie są wymagane.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie w szkole 
dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych
 prowadzone jest wyłącznie 
w formie stacjonarnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik ortopeda musi być osobą
 wytrzymałą i silną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Z zawodu wyklucza nosicielstwo 
chorób zakaźnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Zawód technika ortopedy 
można zdobyć na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca z każdą osobą wymagającą oprotezowania przebiega według takiego samego schematu 
– w związku z tym można sobie przygotować kilka 
protez na zapas.
2. W tej pracy liczy się przede wszystkim zręczność 
palców, umiejętności interpersonalne nie są wymagane.
3. Kształcenie w zawodzie w szkole dla młodzieży 
oraz w szkole dla dorosłych prowadzone jest wyłącznie 
w formie stacjonarnej.
4. Technik ortopeda musi być osobą wytrzymałą i silną.
5. Z zawodu wyklucza nosicielstwo chorób zakaźnych.
6. Zawód technika ortopedy można zdobyć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.    
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik