W tym quizie poznasz

nazwy miejsc, w których

można obejrzeć prace

i dzieła plastyczne.

1
Q/1/PLAST/1/1
EDUKACJA PLASTYCZNA
Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozpoznawanie wybranych dziedzin i dzieł sztuki

Z rozsypanych liter ułóż nazwy miejsc przedstawionych na rysunku.

G
A
L
E
R
I
A

Z rozsypanych liter ułóż nazwy miejsc przedstawionych na rysunku.

M
O
L
U
R
U
Y
D
K
T

Z rozsypanych liter ułóż nazwy miejsc przedstawionych na rysunku.

S
K
A
G
N
Z
A
Z
K
T
A
O
L
E

Z rozsypanych liter ułóż nazwy miejsc przedstawionych na rysunku.

M
U
Z
E
U
M
Znasz już miejsca,
w których można obejrzeć
prace i dzieła plastyczne.