W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: rz, sz.
2
Q/2/KOM/4/11
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
g      yb
d      ewo
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
afirek
klanka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
akto      y
eka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
podu      ka
afa
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: rz, sz.
2
Q/2/KOM/4/12
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
mo      e
sk      ynia
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
pinak
ałwia
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ja      ębina
nietope      e
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
paki
ko
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.