. test
Technik gazownictwa (311913)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311913/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pracować według ustalonych instrukcji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość
oraz umiejętność logicznego myślenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kiedy wykonuje dane zadania jestem zawsze skoncentrowany.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać różne czynności w jednym czasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowi dla mnie problemu wykonywanie zadań
z wykorzystywaniem wyobraźni przestrzennej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wdrażać podczas zadań swoje pomysły.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowią dla mnie problemu czynności, które wymagają prawidłowej koordynacji ruchowo - wzrokowej
oraz dobrej wydolności fizycznej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu rozróżniam zapachy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Bez problemu rozróżniam zapachy.
Nie stanowią dla mnie problemu czynności, które wymagają prawidłowej
koordynacji ruchowo- wzrokowej  oraz dobrej wydolności fizycznej.
Lubię wdrażać podczas zadań swoje pomysły.
Nie stanowi dla mnie problemu wykonywanie zadań z wykorzystywaniem
wyobraźni przestrzennej.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
Mogę wykonywać różne czynności w jednym czasie.
Kiedy wykonuje dane zadania jestem zawsze skoncentrowany.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego myślenia.
Lubię pracować według ustalonych instrukcji.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi