. test
Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/311208/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik inżynierii
środowiska i melioracji:
Quiz nr 5
DOKŁADNOŚĆ
SYSTEMATYCZNOŚĆ
WYCZUCIE
PIĘKNA
PRECYZJA
ROZMOWY
Z LUDŹMI
UMACNIANIE WAŁÓW
PRZECIWPOWODZIOWYCH
OBSŁUGA
URZĄDZEŃ
OBSERWACJA
OPADÓW
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż czynność,
która nie wiąże się
z pracą technika inżynierii
środowiska i melioracji:
STAW
WAŁ
RZEKA
WĘDKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż to słowo,
które nie wiąże się z pracą
technika inżynierii
środowiska i melioracji:
WARTA
ODRA
BUG
WISŁA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Która z wymienionych
rzek jest najmniejsza:
STAW RYBNY
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
BRZEG RZEKI
LAS
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Które z wymienionych miejsc,
nie będzie miejscem pracy
technika inżynierii
środowiska i melioracji:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi