. test
Technik hodowca koni (314203)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314203/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu 
technika hodowcy koni. 
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Technikiem hodowcą koni 
może być osoba, która ma alergię 
na sierść zwierząt.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik hodowca koni powinien
wykazywać się dobrym refleksem 
i spostrzegawczością.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Po uzyskaniu kwalifikacji R.19 i R.20 
i posiadaniu wykształcenia średniego 
uzyskuje się zawód technik hodowca koni.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Praca zawodowa w zakresie chowu 
i hodowli koni wymaga cierpliwości, 
koncentracji, opanowania.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Kwalifikacje w ramach zawodu 
technik hodowca koni można zdobyć
 w ramach kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu technika hodowcy koni. 
2. Technikiem hodowcą koni może być osoba, 
która ma alergię na sierść zwierząt. 
3. Technik hodowca koni powinien wykazywać się 
dobrym refleksem i spostrzegawczością. 
4. Po uzyskaniu kwalifikacji R.19 i R.20 i posiadaniu wykształcenia średniego uzyskuje się zawód technik hodowca koni. 
5. Praca zawodowa w zakresie chowu i hodowli koni wymaga cierpliwości, koncentracji, opanowania. 
6. Kwalifikacje w ramach zawodu technik hodowca koni można zdobyć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik