. test
Technik pojazdów samochodowych (311513) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
M/311513/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Kształcenie w zawodzie technika pojazdów samochodowych 
w szkole policealnej
Technik pojazdów samochodowych
trwa 2 lata.
musi być stale na bieżąco z nowinkami technicznymi, uaktualniać swoją wiedzę; zmiana technologii wpływa na jego 
warsztat pracy.
wystarczy, że będzie wymagał aktualizacji wiedzy od swoich podwładnych, sam musi przede wszystkim zarządzać zespołem.
nie jest przewidziane.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Aby zdobyć zawód technika 
pojazdów samochodowych
Do charakterystycznych dla zawodu technik pojazdów samochodowych czynników zagrażających 
zdrowiu należą:
narażenie na, zanieczyszczenia pyłem, drgania, 
hałas, styczność z substancjami drażniącymi, toksycznymi, praca często w pozycji wymuszonej, 
co może powodować urazy, przepukliny, 
wypadnięcie dysku.
praca w zapyleniu, podwyższonej 
temperaturze i wilgotności, znacznym nasileniu hałasu, z maszynami w ruchu, 
w oparach farb i lakierów.
należy mieć potwierdzone zdobycie łącznie kwalifikacji M.12, M.18 i M.42
należy mieć potwierdzone zdobycie wybranej kwalifikacji spośród: M.12, M.18 i M.42.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Praca technika pojazdów samochodowych
jest pracą fizyczną i umysłową
jest  pracą tylko fizyczną.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.