. test
Mechanik precyzyjny (731103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/731103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
mechanika precyzyjnego:
Quiz nr 5
LUPA
AMPEROMIERZ
DALMIERZ
SZCZYPCE
WRAŻLIWOŚĆ
PRECYZJA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód mechanik precyzyjny:
MONTAŻ I NAPRAWA
NAPĘDÓW
PNEUMATYCZNYCH,
HYDRAULICZNYCH
I ELEKTRYCZNYCH
MONTAŻ I NAPRAWA
MECHANIZMÓW
MASZYN I URZĄDZEŃ
PRECYZYJNYCH
MONTAŻ
I NAPRAWA
PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH
WYKONYWANIE
OBRÓBKI NA
KONWENCJONALNYCH
OBRABIARKACH
SKRAWAJĄCYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków zawodowych
mechanika precyzyjnego:
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
mechanik precyzyjny:
EKONOMIA
ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU
PRAWO
MECHATRONIKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu mechanik
precyzyjny znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi