. test
Kowal (722101) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
M/722101/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Nauka w zawodzie kowala
Osoba pracująca w zawodzie
kowala powinna
charakteryzować się spostrzegawczością
i wyobraźnią.
trwa dwa semestry.
trwa dwa lata.
charakteryzować się kwiecistą wymową
oraz miłą aparycją.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Sprawność rąk i palców
Zawód kowala należy
nie jest konieczna do wykonywania
zawodu kowala.
do zawodów administracyjnych.
do zawodów rzemieślniczych.
konieczna jest do wykonywania
zawodu kowala.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Pracując w zawodzie kowala
będziesz zajmował się obróbką plastyczną
metali - kuciem, cięciem
i skręcaniem metali.
będziesz zajmował się przygotowywaniem
projektów domów.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.