. test
Technik dróg i mostów kolejowych (311207)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311207/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię majsterkować i naprawiać różne urządzenia
a przy okazji poznawać zasady ich działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz,
wiatr, wysoka czy niska temperatura, nie są mi straszne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować na wysokościach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zręczność rąk i palców to moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadza mi, kiedy podczas pracy ubrudzę się.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrą koordynację wzrokowo - ruchową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem odpowiedzialny - powierzone mi zadania
wykonuję precyzyjnie i dokładnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Jestem odpowiedzialny - powierzone mi zadania wykonuję precyzyjnie i dokładnie.
Mam dobrą koordynację wzrokowo - ruchową.
Nie przeszkadza mi, kiedy podczas pracy ubrudzę się.
Mogę pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
Zręczność rąk i palców to moja mocna strona.
Mogę pracować na wysokościach.
Niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wiatr, wysoka
czy niska temperatura, nie są mi straszne.
Lubię majsterkować i naprawiać różne urządzenia a przy okazji poznawać zasady ich działania.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi