. test
Mechanik precyzyjny
Quiz nr 4: Suwak

M/731103/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem mechanika precyzyjnego. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są skrupulatne i dokładne. Niezbędne jest również dobre zorganizowanie pracy.  Postaraj się znaleźć
taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem mechanika precyzyjnego. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są skrupulatne i dokładne. Niezbędne jest również dobre zorganizowanie pracy. Spróbuj poszukać
zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem mechanika precyzyjnego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,
są skrupulatne i dokładne. Niezbędne jest również dobre zorganizowanie
pracy.  Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien mechanik precyzyjny. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są skrupulatne
i dokładne. Niezbędne jest również dobre zorganizowanie pracy.  
Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten
zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!