. test
Wiertacz (811305)
Quiz nr 7: Co (nie) pasuje?
M/811305/Q/Cnp/7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy wiertacza:
Quiz nr 7
WIERTARKA
MŁOTEK
POZIOMICA
WKRĘTARKA
EMPATIA
RACJONALIZM
ZARADNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Quiz nr 7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód wiertacz:
KOPALNIA
FIRMA
BUDOWLANA
RAFINERIA
BIURO
PROJEKTOWE
Quiz nr 7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie
wiertacz nie jest:
RĘKAWICE
OKULARY
OCHRONNE
MASKA
KASK
Quiz nr 7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju ochronnego
w zawodzie wiertacz:
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Quiz nr 7
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu wiertacz:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi