. test
Technik hutnik (311704)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/311704/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie jest dla mnie problemem wykonywanie zadania, które
wymaga skupienia się na jednej czynności  przez dłuższą chwilę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Moją mocną stroną jest umiejętność logicznego myślenia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dostrzegam szczegóły, które inni pomijają.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jedną z moich ulubionych gier jest Memory, gdzie
należy zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Z łatwością rozwiązuję zadania rachunkowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać zadania nawet w uciążliwych
warunkach takich jak hałas lub upał.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowią dla mnie problemu zadania, które wymagają prawidłowej koordynacji ruchowo - wzrokowej oraz dobrej wydolności układu krążenia oraz oddechowego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię poznawać nowych ludzi.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię poznawać nowych ludzi.
Nie stanowią dla mnie problemu zadania, które wymagają prawidłowej koordynacji
ruchowo - wzrokowej oraz dobrej wydolności układu krążenia oraz oddechowego.
Mogę wykonywać zadania nawet w uciążliwych warunkach takich jak hałas lub upał.
Z łatwością rozwiązuję zadania rachunkowe.
Lubię kiedy w moim otoczeniu panuje ład i porządek.
Jedną z moich ulubionych gier jest Memory, gdzie należy zapamiętać jak najwięcej szczegółów.
Dostrzegam szczegóły, które inni pomijają.
Moją mocną stroną jest umiejętność logicznego myślenia.
Nie jest dla mnie problemem wykonywanie zadania, które wymaga skupienia się
na jednej czynności przez dłuższą chwilę.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi