. test
Murarz-tynkarz (711204) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Niska wydolność fizyczna 
to przeciwwskazanie zdrowotne 
w zawodzie murarza- tynkarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Murarz-tynkarz pracuje często 
poza miejscem zamieszkania.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Jednym z zadań murarza-tynkarza 
jest remontowanie dachów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Odzież ochronna i zabezpieczenie 
są niezbędne w pracy 
murarza-tynkarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Umiejętność odczytywania rysunku 
technicznego nie jest konieczna
w zawodzie murarza-tynkarza.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Remontowanie i rozbiórka 
murowanych konstrukcji budowlanych
to zadania murarza-tynkarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Niska wydolność fizyczna to przeciwwskazanie zdrowotne w zawodzie murarza-tynkarza.
2.Murarz-tynkarz pracuje często
poza miejscem zamieszkania.   
3. Jednym z zadań murarza-tynkarza 
jest remontowanie dachów.
4. Odzież ochronna i zabezpieczenie są niezbędne 
w pracy murarza-tynkarza.
5. Umiejętność odczytywania rysunku technicznego 
nie jest konieczna w zawodzie murarza-tynkarza.
6. Remontowanie i rozbiórka murowanych konstrukcji budowlanych to zadania murarza-tynkarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik