. test
Technik górnictwa odkrywkowego (311701)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311701/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik górnictwa odkrywkowego 
zajmuje się kontrolą stanu 
maszyn na kopalni.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku technik 
górnictwa odkrywkowego uczniowie zdobywają 
wiedzę z zakresu mechaniki i obsługi maszyn 
oraz urządzeń wykorzystywanych 
przy wydobywaniu kruszyw.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik górnictwa odkrywkowego 
nie ma obowiązku zarządzania 
dokumentacją serwisową.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań technika górnictwa 
odkrywkowego jest dobór odpowiednich 
maszyn i urządzeń do wykonywanych robót.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W codziennej pracy technik górnictwa odkrywkowego nie zajmuje się 
przygotowaniem planów prac dla górników.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca 
zawód technika górnictwa odkrywkowego 
może kontynuować naukę na studiach górniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik górnictwa odkrywkowego zajmuje się 
kontrolą stanu maszyn na kopalni.
2. W toku kształcenia na kierunku technik górnictwa odkrywkowego uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki i obsługi maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych przy wydobywaniu kruszyw.
3. Technik górnictwa odkrywkowego nie ma obowiązku zarządzania dokumentacją serwisową.
4. Jednym z zadań technika górnictwa odkrywkowego
jest dobór odpowiednich maszyn i urządzeń 
do wykonywanych robót.
5. W codziennej pracy technik górnictwa odkrywkowego  nie zajmuje się przygotowaniem planów prac
dla górników.
6. Po zdaniu matury osoba wykonująca zawód technika górnictwa odkrywkowego może kontynuować naukę 
na studiach górniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik