. test
Blacharz (721301)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/721301/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Blacharz często wykonuje 
swoją pracę w pozycji 
stojącej i pochylonej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Praca blacharza jest pracą 
sezonową – wykonywaną najczęściej 
od marca do listopada.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby zostać blacharzem należy 
zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe w zakresie kwalifikacji A.12. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Blacharzem może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Poważne zaburzenia równowagi 
oraz układu kostno-stawowego 
stanowią przeciwwskazanie 
do wykonywania zawodu blacharza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie blacharza niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Blacharz często wykonuje swoją pracę 
w pozycji stojącej i pochylonej.
2. Praca blacharza jest pracą sezonową – wykonywaną najczęściej od marca do listopada.
3. Aby zostać blacharzem należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji A.12.
4. Blacharzem może zostać tylko osoba, 
która ukończyła technikum.
5. Poważne zaburzenia równowagi oraz układu 
kostno-stawowego stanowią przeciwwskazanie 
do wykonywania zawodu blacharza.
6. W zawodzie blacharza niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik