. test
Technik leśnik (314301) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314301/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika leśnika niezbędna 
jest wiedza z zakresu biologii, 
botaniki i ekologii.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik leśnik jest odpowiedzialny 
za przygotowanie planów prac leśnych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy 
technika leśnika jest długotrwała praca 
w zamkniętym pomieszczeniu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik leśnik odpowiada 
za przygotowanie wycieczek dla szkół.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik leśnik nie posługuje się 
w pracy specjalistycznymi 
urządzeniami pomiarowymi. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik leśnik powinien 
być samodzielny i zaradny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy technika leśnika niezbędna jest wiedza
z zakresu biologii, botaniki i ekologii.   
2. Technik leśnik jest odpowiedzialny za przygotowanie planów prac leśnych.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy 
technika leśnika jest długotrwała praca 
w zamkniętym pomieszczeniu.
4. Technik leśnik  odpowiada za przygotowanie 
wycieczek dla szkół.
5. Technik leśnik nie posługuje się w pracy specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi.             
6. Technik leśnik powinien być samodzielny i zaradny.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ