. test
Technik energetyk
Quiz nr 4: Suwak

E/311307/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika energetyka. Jest to zawód dla ludzi,
którzy  lubią wykonywać prace manualne i interesują się działaniem różnych urządzeń elektrycznych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne
oraz chęć poznawania nowych technologii w energetyce. Postaraj się
znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika energetyka. Jest to zawód dla ludzi,
którzy  lubią wykonywać prace manualne i interesują się działaniem różnych urządzeń elektrycznych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne
oraz chęć poznawania nowych technologii w energetyce. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika energetyka. Jest to zawód
dla ludzi, którzy  lubią wykonywać prace manualne i interesują się działaniem różnych urządzeń elektrycznych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne oraz chęć poznawania nowych technologii w energetyce.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik energetyk. Jest to zawód dla ludzi, którzy  lubią wykonywać prace manualne i interesują się działaniem różnych urządzeń elektrycznych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne
oraz chęć poznawania nowych technologii w energetyce.  Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!