. test
Technik ochrony środowiska (325511)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/325511/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Będąc technikiem ochrony 
środowiska sporządza się bilanse 
zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Oceniając stan środowiska 
należy znać odpowiednie akty prawne
 oraz normy określające dopuszczalny 
stopień jego zanieczyszczenia.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Po kształceniu w technikum na kierunku
 „technik ochrony środowiska” 
i zdaniu matury nie można
 kontynuować nauki na studiach wyższych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik ochrony środowiska 
swoją pracę wykonuje często 
na otwartej przestrzeni.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technikiem ochrony środowiska 
może być osoba, 
która ma lęk wysokości.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie technika ochrony 
środowiska niezbędna jest precyzja
 i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Będąc technikiem ochrony środowiska sporządza się bilanse zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. 
2. Oceniając stan środowiska należy znać odpowiednie akty prawne oraz normy określające dopuszczalny 
stopień jego zanieczyszczenia. 
3. Po kształceniu w technikum na kierunku „technik ochrony środowiska” i zdaniu matury nie można kontynuować nauki na studiach wyższych.
4. Technik ochrony środowiska swoją pracę wykonuje często na otwartej przestrzeni.
5. Technikiem ochrony środowiska  może być osoba, 
która ma lęk wysokości. 
6. W zawodzie technika ochrony środowiska niezbędna jest precyzja i dokładność.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ