. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)     Quiz nr 7: Połącz liniami
E/311407/Q/PL/7
Quiz nr: 6
BALISA
TOROWA

GUZIK
PULPIT
KOMPUTEROWY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
PULPIT STEROWANIA
RUCHEM KOLEJOWYM
ŚWIATŁA
KOLEJOWE

SZLABAN
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!